M2F อัพเดท

หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 20 กรกฏาคม 2558

20 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:13 น.

วิกฤต น้ำหนักเกินบรรยาย นายกรัฐมนตรี ขอหน่วยงานรัฐ-เอกชนใช้น้ำอย่างมีสติ อย่าคิดว่ามีสตางค์จ่ายค่าน้ำประปา สะกิดสนามกอล์ฟ โรงแรม ช่วยรัฐด้วยการใช้น้ำสำรองของตัวเองไปก่อน ส่วนประชาชนให้ชะลอการล้างรถ พร้อมห้ามเกษตรกรสูบน้ำเข้าพื้นที่เด็ดขาด หวั่นกระทบระบบการทำประปา