M2F อัพเดท

หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

12 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:21 น.

แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิด เมื่อมีผู้พิการตาบอดไปเปิดแผงขายลอตเตอรี่ใบละ 80 บาท ที่หน้าสโมสรรัฐสภาระหว่างที่รัฐบาลและภาครัฐคิดแก้ปัญหาการขายหวยรัฐเกิน ราคากันแทบหัวจะระเบิด พลิกไปฟังผู้นำคนพิการให้ความเห็นฟังเหมือนไม่ยากถ้าอยากแก้ไขปัญหาจริงจัง