M2F อัพเดท

หนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

08 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:15 น.

แบงก์ ชาติให้และธนบัตรใบละ 500,000 บาท ที่ระลึกวันราชาภิเษกสมรสและวันบรมราชาภิเษก ในงาน Money Expo พร้อมเปิด โอกาสให้ประชาชนผู้สนใจครอบครองสามารถแลกได้ใบละ 1,000,000 บาท นอกจากน้ียังเปิดแลกธนบัตร 100 บาท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 5 รอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม