ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ Mad Max Fury Road รอบพิเศษ กับหนังสือพิมพ์ M2F ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

12 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:11 น.

รับบัตรที่หน้าโรงภาพยนตร์ 18:30 - 19:30 น. ที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3