ประกาศผล

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรชม Concert The Script Live in Bangkok

07 พฤษภาคม 2558 เวลา 12:01 น.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่าน และทางเราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในกิจกรรมครั้งต่อๆไป