กิจกรรม M2F

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ M2F โดยเฉพาะ

07 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:57 น.

Movie Preview ชมภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Roadสถานที่ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 20:00 น.